Sunday, 6 May 2012

Spot Check OOPS FON

Satu operasi bersepadu  "Oops Fon " telah dilancarkan ke atas semua murid bagi memastikan peraturan dan larangan membawa telefon ke kawasan sekolah dan asrama dipatuhi oleh semua murid. Sejumlah barangan larangan telah ditemui sepanjang operasi selama 1 jam di kelas masing-masing dengan dibantu oleh semua barisan guru.


Antara barangan terlarang adalah telefon bimbit, ipod, MP4 dan sebagainya. Amaran keras telah dikeluarkan dan semua barangan dikembalikan untuk memberi peluang terakhir kepada mereka.   

No comments:

Post a Comment