Thursday, 13 March 2014

Pemeriksaan MengejutRutin pemantauan pemeriksaan pelbagai unit dibawah HEM sentiasa dijalankan bagi memastikan segala aktiviti mengikut garis panduan yang ditetapkan dan dilaksanakan sebaik mungkin. Pada 21 Februari lalu pemeriksaan mengejut ke kantin sekolah dibuat untuk melihat kaedah penyediaan makanan disamping berbincang kaedah penambahbaikan yang sesuai di kantin sekolah . Alhamdulillah semua mematuhi apa yang sepatutnya
Pada 26 Februari pula pemeriksaan mengejut di dalam kelas dijalankan untuk melihat sejauh mana setiap murid mematuhi arahan yang diberikan dan pematuhan pada peraturan disiplin sedia ada


No comments:

Post a Comment